Hvad kan jeg tilbyde?

Jeg tror på at alle mennesker kan udvikle sig, hvis de bliver mødt med kærlighed, nærvær og ydmyghed. Jeg ser det enkelte menneske som unikt og værdifuldt og som havende et stort udviklingspotientiale, hvilket får mulighed for at udspille sig i samspil og dialog med andre, hvor der er tid til fordybelse og nærvær.

I terapien er der mulighed for en dybere kontakt til sig selv, at bearbejde uforløste traumer og få kontakt til de ressourcer, som ligger dybt i os alle. I den terapeutiske proces arbejder jeg hen i mod en højere grad af selvindsigt og bevidsthed omkring egne handlemuligheder.

En af mine kompetencer er min evne til kontakt og nærvær, hvilket også betyder at jeg arbejder i relationen her-og-nu. Jeg møder dig der hvor du er og skaber et anerkende, respektfuldt og trygt rum. Et rum der danner grobund for at kunne tale om sårbare oplevelser du har haft og derved opnå indsigt, fordybelse og forandring i dit liv.